Bonveno!

Ni bonvenigas vu a la Wikipedio en Ido, Idojc, e ni dankas vu tre multe pro vua kontributi.


Yen kelka ligili a pagini quin vu forsan trovos utila:

Vu anke povas kunlaborar editante l'artikli qui ja publikigesis por plubonigor li, o krear nova artikli pri temi quin vu bone konocas. Reda ligili havas nula artikli asociata, e se vu volas skribor pri nova temo qua ne havas ula ligilo kreata, unesme vu mustas serchar existanta artiklo relatanta por krear ligilo a vua nova skribajo ibe. Vu povas krear la bezonata ligilo ank en Probeyo.

Ne timez pri ne skribar artikli per perfekta Ido! Plu savata Idisti revizos e korektigos li pose. Simple atachez la ligilo {{Revizo}} ye la komenco dil artiklo, ed olu aparos en la fako «revizinda pagini» por altra Idisti revizor.

En vua uzanto-pagino vu povas mencionar vua matrala linguo, altra lingui quin vu parolas, e vua savo pri Ido, exemple: {{Babel|fr|es-3|en-2|io-1}}. Se vu ne parolas Ido bone, vu povas skribar en l'Angla, la Hispana, la Franca, e.c. ad altra Idisti.


Don't speak Ido? Here's some information in English

IN ENGLISH: On your personal page you can mention the languages you speak (including your native language) and your knowledge of Ido, for example: {{Babel|en|es-2|io-1}}. If you don't speak Ido (io-0), you can write to us about whatever is on your mind in English.


¿No hablas el Ido? Siguen algunas informaciones en español

EN ESPAÑOL: En su página de usuario, puede mencionar las lenguas que habla, y su conocimiento del idioma Ido, por ejemplo: {{Babel|es|ca-3|en-2|io-1}}. Si vos no hablas el Ido (io-0) puede escribirnos sus dudas en español.


Vous ne parlez pas Ido? Voici quelques informations en français

EN FRANÇAIS: Dans votre page utilisateur, vous pouvez mentionner les langues que vous parlez (en plus de votre langue maternelle), et vos connaissanses en Ido, comme par exemple: {{Babel|fr|ca-3|en-2|io-1}}. Si vous ne parlez pas Ido (io-0) vouz pouvez nous écrire vos doutes en français.


Não fala Ido? Eis algumas informações em português

EM PORTUGUÊS: Na sua página de usuário, poderá dizer qual é a sua língua materna, outras línguas que fale, e seu nível de conhecimento do Ido, por exemplo: {{Babel|pt|es-3|en-2|io-1}}. Se não falar Ido (io-0), pode escrever-nos em português.


Juez vua tempo hike en Wikipedio, e ni anke juos kunlaborar kun vu!

Amikale, Joao Xavier (diskuto) 16:43, 14 jan. 2017 (UTC)Reply

Please add links to the year of birth and date of birth of John Constable redaktar

Saluto, Idojc!

  Kande vu kreos nova biografio, - quale tu facis por John Constable‎ - voluntez krear ligili por la pagini pri la dio di nasko, pri la yaro di nasko e, kande la persono esas mortinta, anke por la dio di morto ed yaro di morto. To impedas l'artiklo esar "orfano". To esas: artiklo sen ligilo al altri.

Danko pro vua kontributadi! 😀

Hi, Idojc!

   Whenever you create a new biography, - like you did for John Constable‎ -, please add links to the pages corresponding to his/her date of birth and year of birth (and to the date of death and year of death, when it's the case). This prevents the page to be "orphan", i.e., isolated from other pages.

Thank you for your collaborations! 😀

Hola, Idojc!

    Siempre que tú escribas una nueva biografía, - como lo hiciste con John Constable‎ -, agregue enlaces a las páginas correspondientes a la fecha de nacimiento y año de nacimiento del individuo (y también a la fecha de fallecimento y año de fallecimiento, cuando sea el caso). Esto evita que la página quede "huérfana", es decir, aislada de otras páginas.

¡Gracias por tu colaboración! 😀

Amikale, Joao Xavier (diskuto) 22:46, 15 mar. 2017 (UTC)Reply

Please, add links to the year of birth and date of birth of Piet Hein (ciencisto) redaktar

Saluto, Idojc!

  Kande vu kreos nova biografio, - quale tu facis por Piet Hein (ciencisto) - voluntez krear ligili por la pagini pri la dio di nasko, pri la yaro di nasko e, kande la persono esas mortinta, anke por la dio di morto ed yaro di morto. To impedas l'artiklo esar "orfano". To esas: artiklo sen ligilo al altri.

Danko pro vua kontributadi! 😀

Hi, Idojc!

   Whenever you create a new biography, - like you did for Piet Hein (ciencisto) -, please add links to the pages corresponding to his/her date of birth and year of birth (and to the date of death and year of death, when it's the case). This prevents the page to be "orphan", i.e., isolated from other pages.

Thank you for your collaborations! 😀

Hola, Idojc!

    Siempre que tú escribas una nueva biografía, - como lo hiciste con Piet Hein (ciencisto) -, agregue enlaces a las páginas correspondientes a la fecha de nacimiento y año de nacimiento del individuo (y también a la fecha de fallecimento y año de fallecimiento, cuando sea el caso). Esto evita que la página quede "huérfana", es decir, aislada de otras páginas.

¡Gracias por tu colaboración! 😀

Best regards/Amikale, Joao Xavier (diskuto) 10:06, 27 mar. 2017 (UTC)Reply

Please, add links to the year of birth/year of death and date of death of Mary Read redaktar

Saluto, Idojc!

  Kande vu kreos nova biografio, - quale tu facis por Mary Read - voluntez krear ligili por la pagini pri la dio di nasko, pri la yaro di nasko e, kande la persono esas mortinta, anke por la dio di morto ed yaro di morto. To impedas l'artiklo esar "orfano". To esas: artiklo sen ligilo al altri.

Danko pro vua kontributadi! 😀

Hi, Idojc!

   Whenever you create a new biography, - like you did for Mary Read -, please add links to the pages corresponding to his/her date of birth and year of birth (and to the date of death and year of death, when it's the case). This prevents the page to be "orphan", i.e., isolated from other pages.

Thank you for your collaborations! 😀

Hola, Idojc!

    Siempre que tú escribas una nueva biografía, - como lo hiciste con Mary Read -, agregue enlaces a las páginas correspondientes a la fecha de nacimiento y año de nacimiento del individuo (y también a la fecha de fallecimento y año de fallecimiento, cuando sea el caso). Esto evita que la página quede "huérfana", es decir, aislada de otras páginas.

¡Gracias por tu colaboración! 😀

Best regards/Amikale, Joao Xavier (diskuto) 10:43, 8 apr. 2017 (UTC)Reply

Metroo redaktar

Metroo esas oficala de la 23ma di junio 2015, irgo quon vu e vua amiko Loic Landais dicas. La wikipedio ne esas vua diario privata. Vu darfas uzar la vorti quale vu volas en vua texti personala, ma vu ne darfas impozar vua opiniono personala en la wikipedio. Por "decidar" ke la vorti dil 2015 ne esas oficala, vu devas antee demonstrar la valideso di mea ekpulso. Ne importas lo dicata da ca o ta membro dil anciena DK: irgu povas mentiar, ma ne transformar la realajo segun propra volo e kaprico. Segun la statuti la ekpulso ne esis posibla. Demonstrez lo kontrea. Til lore, durez facar honeste vua laboro sen agacar l'altri per selekti di vorti intencale provokanta, e lasez l'altri facar sua honesta laboro. Quoniam vu decidis provokar e bataliar, savez ke me havas la respekto di la statuti ye mea latero, e depos nun me emendos vua texti agacanta en la wikipedio. Tiberio Madonna Jopali (diskuto) 10:23, 18 may. 2017 (UTC)Reply
Ne esas vera ke vu nultempe atakis me: vu atakis me e defensis Loic Landais en la mesajo 4574 di linguolisto, skribante: "La sama averto a vu pri la tono dil suba mesajo, notante ke Loic esas membro di ca grupo."

To esas quale dicar ke, quoniam me ne esis membro di idolisto pro la neyusta ekpulso da Loic Landais, lu darfas kalumniar me en idolisto. E lu vere kalumniis me en idolisto en mea absenteso, e tamen vu nultempe avertis lu.

Do esas evidenta vua partisaneso: fakte, quik pose, vu ne defensis me kontre l'ataki e la kalumnii da Partaka en vua forumo linguolisto, malgre mea demando a vu en la mesajo 4577.

En la mesajo 5063 di linguolisto vu skribas: "Pro ula neexpikebla motivo, Ido nun mortas.", e vu havas la kurajo asertar: "nulu devas sentar su personale responsanta pri la situeso quon me deskriptis" e "Nulu personale responsas pri ta problemi."

Vu havas la kurajo afirmar ke nulu responsas pri la problemi di Ido, kande esas evidenta ke Loic Landais responsas pri to pro lua violaco di la statuti e lua shaminda e diktatorala konduto, qua duktis a la morto di la DK ed a la dizastro nuna. Do esas evidenta vua partisaneso kun Loic Landais.

Malgre ke me montris la voti di la DK-ani por l'oficaligo di "dijitala", vu asertis ke ol esas neoficala sen irga expliko logikala, nur pro ke Loic Landais deklaris to. Ico esas klara partisaneso, e tote NE neutreso quale vu asertas nun.

Sive en linguolisto, sive en la wikipedia vu sorgoze selektis plura artikli kontenanta la vorto "dijitala", ya por asteriskizar ol e montrar ol a me e ad omni. Ne esas posibla ke vu selektis hazardale tala artikli, una pos l'altra, sempre kun ta vorto, nam ta vorto ne esas tante difuzita. Es evidenta vua agacado a me, quankam vu negas lo.

Me repetas: la wikipedio ne esas vua diario personala, e la pagini di wikipedio quin vu kreas ne esas vua personala, ma esas pagini di enciklopedio montrata a la populo, quin devas reflektar korekta e nuna Ido. Vu ne darfas decidar pri la linguo.

Metroo esas vorto oficala de la 23ma di junio 2015, kande me, kom sekretario por linguala questioni reguloze elektita, reprezentis ULI por komunikar oficale linguala decidi; e me sendis la Oficala Komunikilo qua informis pri lo.

Omno diferanta esas vua opiniono personala, e ne fakto.

Do vu ne darfas asertar lo kontrea e dissendar falsa informo en la wikipedio, quo esas kalumnio a me misinformanta pri mea ofico.

Me avertas vu: se vu duros per tala kalumnii, esas me ta qua raportos vu al autoritati di wikipedio. Tiberio Madonna Jopali (diskuto) 13:05, 18 may. 2017 (UTC)ReplyAnte omno, me informas vu ke me lasis mesaji en la pagino di debato di Arto, quan vu desloyale implikis en ica sordida disputo efektigita da vu.

Lektez la mesaji, e chanjez itere la pagino quale vu origine skribis ol (do, se vu esas homo kun propra karaktero e digneso, tote ne uzez mea helpo, e riskribez omno quale vu ipsa skribis komence, de "metropolitana" a "porto").

Pose, me komunikez a vu la sequanta reflektiganta konsideri.

Vu difuzis en la Wikipedio la falsa informo ke "nula vorto qua komencas per M oficaligesis depos 2010", sustenante la falsa deklari da Loic Landais en publika pagino e reklamante oli koram la populo: do vu kalumniis me publike. Tale vu justifikis l'agado mafioza di Loic Landais kontre me, lua votado por ekpulsar me del ULI e lua ekpulso di me de idolisto.

Vu aprobis anke ca lasta basa agado, nam en la mesajo 25565 di idolisto me demandis a vu riaceptar me en la forumo, ma vu ne agis lo, e vu povabus; do vu selektis ne aceptar me aprobante l'ekpulso: neacepto equivalas ekpulso. Do anke vu ekpulsis me de idolisto: ne dicez esar senpartisa.

Vu ankore ne explikas la motivo di la neoficaleso di "dijitala", quan vu montris en publika pagini kun asterisko, sen irga justifiko logikala: tale vu senshame sequis la diktatorala deklari da Loic Landais, reklamante e difuzante oli en publika loki, atakante publike mea reputeso. Do cesez dicar ke vu nultempe atakis me.

Me kredis ke vua mala redakti limitizesis a la kazi pri "dijitala" e pri "metroo" pri qui me parolis supere. Ma pose me lektis atencoze plusa artikli da vu, e me aperceptis ke li esas plena de tala kazi! Do vu selektis laborar en Wikipedio ya por publikigar tala agacanta shamindaji kontre me: tala redakti, duranta ja de longa tempo, esas multe plu mala kam me kredis; vua laboro esas nek tranquila nek honesta. Vu komencis ta laboro por atakar me kontinue!

Nun me ne plus respondos hike. Me atakos vu en mea blogi ed en Parolez Ido.

Tiberio Madonna Jopali (diskuto) 11:12, 19 may. 2017 (UTC)Reply

Kara Tiberio

Me dankas vu pro vua spirito di kompromiso. Me retenos vua cetera emendi.

Kordiale JC

please add links... redaktar

Saluto, Idojc!

  Kande vu kreos nova biografio, - quale tu facis por John Betjeman - voluntez krear ligili por la pagini pri la dio di nasko, pri la yaro di nasko e, kande la persono esas mortinta, anke por la dio di morto ed yaro di morto. To impedas l'artiklo esar "orfano". To esas: artiklo sen ligilo al altri.

Danko pro vua kontributadi! 😀

Hi, Idojc!

   Whenever you create a new biography, - like you did for John Betjeman -, please add links to the pages corresponding to his/her date of birth and year of birth (and to the date of death and year of death, when it's the case). This prevents the page to be "orphan", i.e., isolated from other pages.

Thank you for your collaborations! 😀

Hola, Idojc!

    Siempre que tú escribas una nueva biografía, - como lo hiciste con John Betjeman -, agregue enlaces a las páginas correspondientes a la fecha de nacimiento y año de nacimiento del individuo (y también a la fecha de fallecimento y año de fallecimiento, cuando sea el caso). Esto evita que la página quede "huérfana", es decir, aislada de otras páginas.

¡Gracias por tu colaboración! 😀

Best regards,Joao Xavier (diskuto) 19:37, 3 jul. 2017 (UTC)Reply

Ordono redaktar

Me savas ke ol ne esas oficala vorto, ma ol esas en la (neoficala) suplementa Ido-lexiko. Se vu konocas plu bona vorto, voluntez movar l'artiklo, od altre efacez ol (me pozis la shablono tempale en gloso). 132.229.254.61 09:29, 7 jul. 2017 (UTC)Reply

Kara (?), me objecionas parte pro ke Ordono ne esas en Wikivortaro. Unesme kreez ol ibe. Pluse, ni devas krear la artiklo Taxonomio ante "order". Me ne savas plu bona vorto, forsan Ordino (biologio), o Rango, o forsan on bezonas nova vorto, ma ne agez unlatere che Wikipedio. Pluse, me ne toleras Esp-aji quala "unu" che la Ido-wiki. Espo havas sua propra wiki ube on darfas skribar tam multa Espo kam on deziras.

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey redaktar

WMF Surveys, 18:36, 29 mar. 2018 (UTC)Reply

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey redaktar

WMF Surveys, 01:35, 13 apr. 2018 (UTC)Reply

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey redaktar

WMF Surveys, 00:44, 20 apr. 2018 (UTC)Reply

Community Insights Survey redaktar

RMaung (WMF) 14:31, 9 sep. 2019 (UTC)Reply

Reminder: Community Insights Survey redaktar

RMaung (WMF) 19:12, 20 sep. 2019 (UTC)Reply

Reminder: Community Insights Survey redaktar

RMaung (WMF) 17:02, 4 okt. 2019 (UTC)Reply