Diferi inter la revizi di Wikipedio:Ignorez omna reguli

kelka korektiguri
(Vu ne povas sequar omna di la reguli, omnatempe)
(kelka korektiguri)
 
==Vu ne povas sequar omna di la reguli, omnatempe==
Pri facar konsenti, foyi venos kande omni argumentos ke tala chanji ruptas lia preferinda regulo e do simple *ne* povas facesar. Esas bona tempo aplikar la WP:Ignorez omna reguli ed esforcas pri quale la chanji propozata povaspovos plubonigar l'artiklo senregarde pri quo la reguli dicas.
 
Se la chanji plubonigasplubonigos l'artiklo per ula manieroulamaniere e minbonigas per ulaltraul altra maniero, redakteri devas komentar sur l'opinioni qua pluqui multemaxim importas por li od altri, ne pri quale la chanjo fitas ica od ita regulo – pro ke esas neposibla konsentar kun omna diek li samtempe.
 
Ye ca situesoCakaze, reguli esas tre utila, pro kenam li kontenas idei pri quale la chanjo probable plubonigarplubonigos l'artiklo o minbonigar priminbonigos ulaol manieriulamaniere. Ya ne argumentez ke chanjo devas facesar od impedez nur por ke la regulo dicas lo, pro to ne esas la kauzo pri la reguli. PolitikoPolitiki e guidlineiguidolinei esas priciparipricipi quapri quin multa redakteri konkordas esasesar bona maniero igarpor plubonigar l'enciklopedio plu bona; matamen li nur esas generala, e mustas evaluesar por singla situeso taxarsituaciono se liexistas konsento konkordaspri li, e se li ya plubonigos o ne la texti.
 
Redakteri quaqui insistas ke reguli mustas sequesas pro lia propra kompato, sen explikar quale olu plubonigos l'enciklopedio, li ispa ruptas la reguli, pro kenam Wikipedio ne esas burokratismo. Tamen, omnakaze voluntevoluntez memorezmemorar ke "Ignorez omna reguli" ne signifikas ke vu povas ignorar l'opinioni di altra redakteri. Decidi pri quale chanjar ul artiklo mustas facesar per konsento di redakteri rude konkordas sur solvuro aceptebla.
 
[[Kategorio:Wikipedio]]
93 725

redakturi