Renala feblesko

kande la reni ne pluse povas flitrar ed eliminar sat bone la toxini de la korpo dilutita en la sango di homi od animali

La nomizita nenala feblesko eventas kande la reni ne pluse povas flitrar ed eliminar sat bone la toxini de la korpo dilutita en la sango di homi od animali. Fiziologiale ol konstatesas kande sangala exameno detektas grandega quanto di kreatinino en la sangala sero.

Mashino uzata por sangala dializo, uzata en hospitali por traktar renala feblesko.