Nutriva kateno (de la Greka trophos, "nutrar") deskriptas la formo per qua nutriva substanci transferesas inter la speci en ula biocenoso. En altra vorti, ol montras la transfero di materio ed energio de ula speco ad altra en ul ekosistemo.

Exempli pri nutriva kateno en la tero ed en la maro.