Linguo-savo

Deskripto di savo-niveli di linguo-kursiRedaktar

Suba deskripto di savo-niveli di linguo-kursi esas uzata en Europala kuntexto.

Linguo-savo bazalaRedaktar

A1Redaktar

On komprenas ed uzas familiara expresuri omnadiala e frazi di bazala nivelo, qui satisfacas simpla e konkreta bezoni. On povas introduktar su e prizentar altri. On povas respondar a questioni pri ipsa e questionar altri, exemple, ube on vivas, quin on konocas e quon on posedas o havas. On povas simple debatar, se sua kompano parolas lente e klare ed esas pronta helpor.

A2Redaktar

On komprenas frazi ed ofte uzata expresuri, qui esas konektita ad omnadiala bezoni, exemple, maxim klefala savo pri ipsa e sua familio, kompro di vari, savo pri loko, laboro. On povas komunikar en simpla e rutinala taski, qui premisas simpla debato pri familiara ed omnadiala kozi ed eventi. On povas deskriptar simple sua origino, proxima medio e nemediata bezoni.


Linguo-savo di nedependanta linguo-uzantoRedaktar

B1Redaktar

On komprenas chefa punti pri klara mesaji komun-linguala, quin on uzas ofte exemple en laboreyo, skolo o dum libera tempo. On ofte injenias dum eventi voyajante en la loko (lando) dil uzata linguo. On povas produktar simpla, logika texto pri temi, qui esas familiara o su ipsa koncernanta. On povas deskriptar experienci ed eventi, emi, esperi e fantazii. On povas argumentar ed explikar kurte sua opinioni e projeti.

B2Redaktar

On komprenas chefa pensi di komplexa texti pri konkreta ed abstrakta temi, anke pri propra domeno specala. Komuniko esas tale fluanta e spontana, ke on povas reguloze interaktar (kun persono qua denaskinte parolas la linguo) sen ula extra esforco. On povas produktar klara, detaloza texto pri tre diversa temi, expresar sua opinioni pri ula aktuala temo ed explikar la avantaji e neavantaji dil alternativi.


Linguo-savo di kapabla linguo-uzantoRedaktar

C1Redaktar

On komprenas diversatemala texti demandanta e longega. On povas trovar anke celita sensi. On esas kapabla explikar sua pensi fluante e spontane sen ula perceptebla desfacilajo trovar bezonata expresajo. On uzas la linguo flexible ed eficiente en kozi, qui esas konektita a sociala emi e studiala e profesionala emi. On povas produktar klara, detaloza e konstruktita texto, qua havas komplexa temo. On povas konstruktar la texto e plubonigar lua kohereso, exemple, per konjuncioni.

C2Redaktar

On komprenas sen ula desfacilajo omnasorta linguo parolata o skribita. On povas asociar fakti de diversa fonti parolata o skribita e konstruktar per expresita argumentajo ed explikajo lua propra koheranta expresuraro (parolo o texto). On povas expresar sua pensi spontane, tre fluante ed exakte. On povas separar semantikala nuanci anke en komplexa situacioni.