Kolektajo esas objekto-grupo ofte cirkum temo. Kolektajo povas inkluzar uno o multa exempleri di mem objekto, per opozo kun ensemblo-nociono ube nur uno exemplero.