Klein-botelo es topologiala spaco interesanta nam ol havas nur un latero.

vidi di la Klein-botelo en tri dimensioni spaco.

Konsiderez kava cilindro facita ek flexebla materio. Se on flexas un extremajo vers l'altra, pulsas ol tra la latero di la cilindro, e juntas ol al altra extremajo, la rezulto es figuro quo havas nula "internajo".

La figuro es nekonstruktebla en Euklidana spaco. Tamen, se on korekte tranchus ol, la rezulto esus du Mobius-strii.