Informo esas konoc-elemento traduktas per ensemblo di signali segun determinita kodexo, por esar traktita, komunicita e konservita.

Tri precipua faziRedaktar

Materi-aquiroRedaktar

Selekto e kolacionoRedaktar

Mezuro ed evaluoRedaktar

Eskartar lia politicala e kulturala prejudiki.