Informo esas konoc-elemento traduktas per ensemblo di signali segun determinita kodexo, por esar traktita, komunicita e konservita.

Tri precipua fazi redaktar

Materi-aquiro redaktar

Selekto e kolaciono redaktar

Mezuro ed evaluo redaktar

Eskartar lia politicala e kulturala prejudiki.