Automobil-cinemo esas granda tereno ube homi povas spektar filmi del automobilo. La sono di la filmo esas audebla per l'automobil-radio. Por to on devas serchar specala frequantajo.

Kelkafoye che automobil-cinemo anke esas aparta sidili por homi sen automobilo, exemple sur estrado, tale ke anke li povez spektar la filmo. Aceso ad automobilo-cinemo povas esar gratuit, od on devas komprar bilieto. To diferas per evento.