Ex nunc esas Latina expresuro signifikanta «de nun». Ol uzesas en yuro-cienco por indikar ke ula kontrato, lego o decido judiciala efikeskas erste de kande ol kreesas, havante nula efekti retroagiva, t.e. ol afektas nur agi produktata pos lua kreeso e nultempe agi antea. Ca expresuro esas opozata ad ex tunc.