Bonajo indikas kozo-qualeso ed opozas su ofte ad nociono di servio. Ica povas tegar tam multa vivanta kam nevivanta objekto, de reala karaktero o kontree plu nematerio ed imaginala.

Nociono di bonajo esas ofte konfrontata kun to di posedo.